top of page

1-1
 
coaching
 

Vi har bare et liv.
Jeg kan hjelpe deg å forbedre ditt
for å oppnå dine drømmer og ønsker.
 
 
Det er 2 måter å gjøre dette på:
Du kan komme til meg og få coachingtimer,
eller jeg kan trene deg i å bli coach i ditt eget liv.

HVA KAN JEG HJELPE DEG MED?

Metodene som brukes er godt egnet for å redusere:
 

Vonde følelser
Frykt for å snakke i offentligheten
Bekymringer for fremtiden
Sinnemestring
Skyldfølelse for andre eller deg selv
Konsentrasjonsproblemer
Eksamensnerver
Nedstemthet
Lav selvfølelse

 

HVORDAN KAN JEG HJELPE DEG?

Teknikker som brukes i coachingen er:

NLP:

NLP er positiv psykologi. Vi tar utgangspunkt i nåsituasjonen og retter blikket fremover. 
 

LIFE-COACHING:
En coach går ved siden av deg, ikke foran deg eller to meter bak.


Coaching bygger på ideen om at deltakeren har alle ressursene inni seg som trengs for å finne løsninger på sine egne utfordringer.

HVORDAN FUNGERER ET MØTE/TIME?
En time varer i 60 minutter.

De ulike teknikkene som brukes, overlapper hverandre.

Det er enkelt å bevege seg mellom de forskjellige teknikkene gjennom vårt møte.
 
ROLLEN  JEG HAR  SOM DIN COACH
Jeg er kvalifisert til å bruke disse teknikkene. Hovedhensikten er å skape et miljø hvor du føler deg trygg og komfortabel, og å lage hele opplevelsen så gledelig og magisk som dine personlige omstendigheter tillater.

 

All informasjon er konfidensiell! Unntatt når noe indikerer en fare for deg  selv eller andre, eller du på bakgrunn av en skriftlig henvendelse ønsker å få oversendt informasjon til en annen profesjonell.
 

 

2.   LÆR DEG Å BLI COACH I EGET LIV

 

Se på sidene "P4" og "LP".  Her finner du nærmere beskrivelser av hvordan du selv kan trene hjernen  og kroppen din inn i gode følelser som etterhvert gir deg det livet du ønsker.

 

 

 

 

 

bottom of page