1-1 TERAPI


 

 

Vi har bare et liv.

Jeg kan hjelpe deg å forbedre ditt

for å oppnå dine drømmer og ønsker.

 

 

Det er 2 måter å gjøre dette på:

Du kan komme til meg og få coachingtimer,

eller jeg kan trene deg i å bli coach i ditt eget liv. 

HVA KAN JEG HJELPE DEG MED?


Metodene som brukes er godt egnet for å redusere og løse opp i :
 

Vonde følelser
Frykt for å snakke i offentligheten
Frykt i forbindelse med fertilitet og svangerskap
Sinnemestring
Skyldfølelse for andre eller deg selv
Konsentrasjonsproblemer
Søvnløshet
Irritabel tarm
Eksamensnerver
Håndtering av smerter
Matintoleranse
Nedstemthet
Lav selvfølelse
Fobier  og tvangshandlinger 
Overspising eller manglende matlyst
Avhengigheter som f.eks. røyking, sjokolade, snus ++

 

 

HVORDAN KAN JEG HJELPE DEG?

Teknikker som brukes i coachingen er:

NLP:

Nevrologisk programmering ble utviklet på midten av 1970-tallet gjennom studier og modellering av de menneskene som ble sett på som de største psykoterapeutene på den tiden.


NLP ser på måten vi tenker på, språket vi bruker, måten vi gjør ting på, i hvilken rekkefølge vi gjør dem, og på måten dette påvirker hjernen og kroppen vår.

 

NLP er positiv psykologi. Vi tar utgangspunkt i nåsituasjonen og retter blikket fremover. 
 

LIFE-COACHING:
En coach går ved siden av deg, ikke foran deg eller to meter bak.


Coaching bygger på ideen om at deltakeren har alle ressursene inni seg som trengs for å finne løsninger på sine egne utfordringer.
 

En coach assisterer deg i prosessen. Ved å stille de rette spørsmålene, oppdager og erkjenner deltakerne at de kan løse sine egne utfordringer. De har større innflytelse og er mer ressurssterk enn de noen gang hadde kunnet forestille seg.

HVORDAN FUNGERER ET MØTE/TIME?
En time varer i 60 minutter. De ulike teknikkene som brukes, overlapper hverandre. Det er enkelt å bevege seg mellom de forskjellige teknikkene gjennom vårt møte.

 

 Gjennom vårt møte vil vi avdekke hva det er du gjør, og se etter løsninger som vil tillate deg å ta det neste skrittet mot det livet du ønsker deg.
 
HVOR MANGE MØTER/TIMER VIL JEG TRENGE?

 Som regel  trenger vi to til tre timer. Noen ganger kan det ta lengre tid, avhengig av hva problemet er, og hvor mangfoldige problemer som er involvert. Folk kommer med konkrete symptomer som de mener er problemet, men ofte så havner vi en helt annen plass. Problemet viser seg å være noe helt annet enn det kroppslige symptomet.
 
ROLLEN  JEG HAR  SOM DIN COACH
Jeg er kvalifisert til å bruke disse teknikkene. Hovedhensikten er å skape et miljø hvor du føler deg trygg og komfortabel, og å lage hele opplevelsen så gledelig og magisk som dine personlige omstendigheter tillater.

 

All informasjon er konfidensiell! Unntatt når noe indikerer en fare for deg  selv eller andre, eller du på bakgrunn av en skriftlig henvendelse ønsker å få oversendt informasjon til en annen profesjonell.
 

 

2.   LÆR DEG Å BLI COACH I EGET LIV

 

Se på sidene "P4" og "LP".  Her finner du nærmere beskrivelser av hvordan du selv kan trene hjernen  og kroppen din inn i gode følelser som etterhvert gir deg det livet du ønsker.

Det eneste du trenger å gjøre er å bli bevisst på hva det er du holder på med, stoppe det du ikke vil ha mere av og coache deg selv inn i en god følelse. Resten ordner kroppen opp i selv!