top of page

Trenger om Topp Prestasjon

Ansatte har større innflytelse i sine liv enn de noen gang kan forestille seg. Ved å ta hele potensialet sitt i bruk vil akkurat din bedrift oppnå sine drømmer og visjoner.

business woman
business growth plan
corporate governance

Hvorfor er det viktig at alle ansatte tar ut sitt fulle potensial?

De bedriftene som setter seg nye ambisiøse mål og unngår at suksess går over i arroganse, vil stadig fornye seg og skape endringer som gjør at de vokser.  Dersom man ignorerer endringer i omgivelsene og slår seg til ro, vil man fort kunne tape markedsandeler og bli utkonkurrert.

 

Dette er noe som alle vet i teorien, men som viser seg å være utfordrende å leve etter i praksis. Når ansatte får fakta på bordet, er det ofte lett å bli enige om nødvendige endringer, men det er så lenge det er andre enn en selv som må endre på noe. Dette gjelder i alle forhold og relasjoner i en bedrift og privat.   

 

Når en gruppe av ledere, mellomledere eller andre ansatte settes istand til  å ta ut sitt fulle potensiale, vil bedriften ta ut de "ekstra tiendelene” som skal til for at konkurrentene fortsetter å se ryggen på bedriften din langt der framme.

En bedrifts evne til å endre seg er avgjørende for å opprettholde konkurranseevne og å overleve i fremtiden.

Hvordan gjør du det?

Ingen mennesker ønsker å forandre seg i utgangspunktet. Alle har en indre motvilje mot endringsprosesser. Slik er vi skapt fra naturens side. "Det passer fint at noen andre forandrer seg bare jeg slipper å gjøre det."

Løsningen er:

Den enkelte ansatte må bli bevisst på sin egen måte å tenke på, sine egne følelser og egen adferd. Deretter lærer hun seg å konsekvent stoppe bevisste eller ofte ubevisste mønster som gjør at hun bruker kroppens ressurser på en uhensiktsmessig måte. 

Det eneste den ansatte trenger å gjøre, er å SLUTTE å bruke deler av kroppens ressurser på tanker, følelser og adferd som ikke bringer henne fremover mot de målene hun har satt seg for sitt arbeide i bedriften din.

ALTSÅ, det eneste dine ansatte trenger å gjøre er å si nei til noe for deretter  å si JA til noe annet.

 

Hjernen til den enkelte ansatte  vet til enhver tid hva som er viktigst og bruker automatisk  sin kreative energi på det som er fokusområder. 

I enhver bedrift gjelder det å bruke maskinene  på en mest mulig effektiv måte. Mennesker er også avanserte konstruksjoner som må justeres og korrigeres hvis de skal fungere optimalt.

 

Disse justeringene gjør enkeltindividet best selv ved å holde seg i gode følelser, bruke energien på tanker som bringer livet fremover mot målene og ha en adferd som er hensiktsmessig for seg selv og andre.

Hva er raskeste veien for å ta ut potensialet til ansatte?

Sett av 2 påfølgende dager, 4-5 timer hver dag.

Det er den tiden vi trenger  for å fylle opp verktøykassen til en ansattegruppe på max. 12 personer. 2 klokketimer oppfølging av den enkelte ansatte 1-1 med coach,  inngår i etterkant av kurset.

 

Hva må du gjøre selv?

Du må ta i bruk de menneskelige ressursene som du disponerer til det beste for bedriften, og sørge for at verktøyene som læres på kurset etterhvert automatiseres inn i bedriftens kultur.

 

Hva inneholder kurset?

Kurset fungerer som en workshop.

Inneholder teori og praktisk trening.

Dette er et  mentalt treningsprogram som krever engasjement og trening fra den enkelte deltaker. Vi gjennomgår teori om hvorfor ansatte stagnerer i jobben sin, og viser dem deretter hva de skal gjøre for å komme seg ut av gamle mønstere.

 

Hjernen lærer utrolig fort så dette blir 2 dager med humor, selvironi og masse morro!

 

Vi trener hver dag, og det er viktig å fortsette treningen etter kurset for å oppnå ønskede resultater. 

Pris iht avtale.

 

 

FOREDRAG:

Jeg holder foredrag om følgende tema:

_"Frigjør deg fra sinne og frustrasjon!"

- "STRESS! Hva er det og hva gjør det med deg og din evne til å prestere på ditt beste?"

-  "Et liv i balanse er løsningen, men hvordan få det til?"

- "Hva kan ledere gjøre for å hjelpe slitne ansatte?"

- "Utbrente ansatte er blitt en folkesykdom. Hvordan kan det forebygges?"

-"Indre motivasjon er drivstoff for endring"

-"Å ikke ta et valg er også et valg"

Hvert foredrag er på ca. 1 times varighet,

og kan holdes som temainnlegg i flere typer

fagseminar eller som faginnlegg i kurs og videreutdannings sammenhenger.

Ta kontakt for avtale om tid og sted.

SER DU AT DETTE GJØR NOE MED DEG OG FOR DEG?  Let's Talk.​

bottom of page