top of page
Lightning Process

Hva er Lightning Process?

Lightning Process er et kurs som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp.

 

Du får opplæring i en metode og flere ulike verktøy, slik at du kan påvirke deg selv.

Lightning Process kurs er lagt opp som et treningsprogram. Det betyr at du får undervisning og opplæring i mentale teknikker, men det er du som må gjøre jobben i etterkant.

 

Deltakerne lykkes best om de går ordentlig inn for oppgaven og er villige til å legge inn nødvendig innsats.

Bevisstgjøring er sentralt i Lightning Process

Derfor er det viktig å tenke gjennom følgende spørsmål:

   a) Tror du at du kan påvirke deg selv?               b)  Ønsker du å ta ansvar for eget liv?

   c)  Er du motivert for å lære deg noe nytt?

 

Her følger en beskrivelse av kursets innhold:

DAG 1:

 • Automatiske ubevisste tankemønstre.

 • Hvordan vi bruker språket  kan få oss fra å være et offer til å bli en aktør.

 • Hvordan vi overser det som er synlig, uten å legge merke til det. Trening av vår egen oppmerksomhet.

 • Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Lære deg å regulere egen stressaktivering.

 • Konsekvensene av hvordan du snakker til deg selv, og hvordan du kan påvirke din indre dialog.

DAG 2:

 • Hjernens formbarhet og evne til læring.

 • Hva trigger deg/reagerer du på?

 • Antagelser og overbevisninger. Konsekvensene av hva du tror.

 • Tanker  henger sammen med følelser. Sammenhengen mellom disse kan være vanskelig å oppdage. Dette trener vi på.

DAG 3:

 • Våre erfaringer gjør at vi ubevisst har forventninger basert på disse. Dette blir forklart gjennom kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS).

 • Automatiske reflekser kan gi følelsesmessige og derav kroppslige utslag basert ofte på en ubevisst trigger

KURSET AVSLUTTES hver dag med trening på en metode der du lærer å stoppe opp for å kunne endre sinnstilstand (visualisering). Denne skal vi øve på gjennom kurset slik at du vet hvordan du skal bruke den på egenhånd.

I ETTERKANT av Lightning Process vil du ha personlig- og gruppeoppfølging.

 

 

 

 

Hvis du ønsker å delta på LP-kurs, kan du sende en sms eller ringe mobil.nr. 97 66 89 70

bottom of page